• دانلود کتاب سفر به دیگر سو نوشته کارلوس کاستاندا

  دانلود کتاب سفر به دیگر سو نوشته کارلوس کاستاندا 

   

  این کتاب بینظیر در مورد رشد شخصی و تغییر عادات و پذیرفتن مسولیتهای زندگی خود میباشد..همانطور که ما همگی میدانیم هریک مسوول تمام نتایج زندگی خود هستیم آن هم با طرز افکار و باورهای غلطی که در ذهن ما نهادینه شده اند.

   

   قسمتهایی از مقدمه نویسنده  کتاب سفر به دیگر سو 

  don با دون خوان ماتوس (sanora) روز شنبه 22 ماه مه 1971 به مكزیك رفتم تا در سونورا آه مدت دهسال راهنمای من بود ملاقات ، (yaqui) جادوگر سرخپوست یاآی (juan matus) آنم . بارها به ملاقات او رفته بودم و آنروز نمی بایست با دفعات قبل تفاوتی داشته باشد .
  معذالك اتف اقات آنروز و روزهای بعد روی من تاثيری قاطع داشت ، بدین معنی آه در این مرحله دوره شاگردی من به پایان رسيد . این بار نه رها آردنی ارادی از سوی من آه پایانمنطقی طلبگی من بود .
  دو آتاب قبلی من ، ” تعليمات دون خوان “ و ” حقيقتی دیگر “ شواهدی بر این شاگردی و آ ار آموزی هستند . در آن دو اثر فرض اصلی من بر این بوده آه حالات غير عادی واقعيت آه به ایجاد می شوند برای آسانی آه تعليمات (psychotropique) سبب مصرف خوراآی گياهان جادوگری را فرا می گيرند ، نقاط عطف مهمی را تشكيل می دهند .
  datura : 
  دون خوان سه نوع از این گياهان را به آمال می شناخت و مورد استفاده قرار ميداد آه پيوتل گفته laphophora williamsii . مشهوراست jimson weed آه در آمریكا بنام inoxia. psilocybo می شود و نوعی قارچ توهم زا از انواع تحت تاثير این گياهان مخدر و توهم زا طریقه دریافت من از دنيا بقدری عجيب و اثرگذارنده بودآه به این نتيجه رسيده بودم آه این حالات ، تنها را ه برقراری رابطه و فرا گرفتن آن چيزی بود آه دون خوان می خواست به من بياموزد….

  Description: دانلود کتاب سفر به دیگر سو نوشته کارلوس کاستاندا 

  فهرست کتاب شامل موارد زیر میباشد 

  1.  مقدمه نویسنده 
  2. متوقف کردن دنيا :
  3.  تائيدات دنيای اطراف ما 
  4.  تاریخچه شخصی خود را از بين بردن 
  5.  اهميت خود را از دست دادن 
  6.  مرگ مشاور خوبی است 
  7. مسئوليت کامل اعمال خود را پذیرفتن 
  8.  شکارچی شدن 
  9.  دست نيافتنی بودن 
  10. شکستن عادات زندگی 
  11.  آخرین نبرد روی زمين 
  12.  خود را در دسترس اقتدار قرار دادن 
  13.  منش جنگجو 
  14.  جدال اقتدار 
  15.  آخرین مقاومت جنگجو 
  16.  راه پيمائی اقتدار 
  17.  بی عملی 
  18. حلقه اقتدار 
  19.  یک حریف ارزنده 
  20. سفر به ایختلان :
  21.  حلقه اقتدار جادوگر 
  22.  متوقف کردن دنيا 
  23.  سفر به ایختلان 

   

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :